TRYCHOFRYZJERSTWO

Weźmiemy Twój włos pod lupę

Czym jest trychofryzjerstwo?

W zabiegach trychofryzjerskich głównym celem jest działanie na uwrażliwioną przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne strukturę łodygi włosów. Zauważenie objawów takich jak suchość, kruchość, ścieńczenie, łamliwość czy nadmierna porowatość, mogą świadczyć o konieczności konsultacji i wdrożenia zabiegów terapii redukującej negatywne objawy dotykających Twoich włosów.